Περιεδρικό Συρίγγιο

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι ένα παθολογικό κανάλι (συριγγώδης πόρος), μέσω του οποίου επικοινωνεί το εσωτερικό του ορθοπρωκτικού σωλήνα με το δέρμα της περιπρωκτικής περιοχής.

Το περιεδρικό συρίγγιο αποτελείται από το έσω στόμιο, που βρίσκεται στο εσωτερικό του ορθού, το έξω στόμιο, που εντοπίζεται γύρω από την περιοχή του πρωκτού και από τον συριγγώδη πόρο, ο οποίος συνδέει το εσωτερικό με το εξωτερικό στόμιο.

Πώς δημιουργείται το περιεδρικό συρίγγιο; Ποια είναι τα αίτια;

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι σχεδόν πάντα, μια προηγούμενη φλεγμονή στο έσω τοίχωμα του πρωκτικού σωλήνα. Η δημιουργία του ακολουθεί την εξής διαδικασία: Σε ορισμένα σημεία του πρωκτικού σωλήνα μπορεί να δημιουργηθεί μια φλεγμονή από μικρόβια των κοπράνων. Ο οργανισμός προσπαθεί να διοχετεύσει προς κάποιο άλλο σημείο τα υγρά της φλεγμονής και έτσι σχηματίζει το συρίγγιο με κατεύθυνση προς το δέρμα δίπλα στον πρωκτό.

Τι συμπτώματα προκαλεί το περιεδρικό συρίγγιο;

Το περιεδρικό συρίγγιο έχει την εικόνα ενός μικρού στομίου γύρω από τον πρωκτό. Τα συμπτώματα είναι η εκροή πύου ή οροαιματώδους υγρού από το στόμιο. Η συνεχής ροή των υγρών αυτών, μπορεί να οδηγήσει σε έντονη φαγούρα στο σημείο. Υπάρχει περίπτωση στόμιο του συριγγίου να κλείσει. Τότε δημιουργείται απόστημα, το οποίο εκδηλώνεται με πόνο, κοκκινίλα και διόγκωση στην περιοχή.

Πώς γίνεται η διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου;

Με την κλινική εξέταση ο χειρουργός μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει εάν υπάρχει περιεδρικό συρίγγιο. Το στόμιο του συριγγίου στο δέρμα έχει χρώμα κόκκινο και είναι αρκετά ευαίσθητο. Η εκροή πύου μπορεί να είναι κάποιες φορές εμφανής και με προσεκτική ψηλάφηση μπορεί να αναγνωριστεί η πορεία του καναλιού κάτω από το δέρμα και προς το έντερο. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται η χαρτογράφηση της ακριβούς πορείας του συριγγίου, ώστε να αντιμετωπιστεί με τη χειρουργική επέμβαση. Η χαρτογράφηση πραγματοποιείται είτε με μαγνητική τομογραφία, είτε με ενδοορθικό υπερηχογράφημα. Η μαγνητική τομογραφία δίνει μια πιο πλήρη απεικόνιση των συριγγίων σε σχέση με τον έσω και τον έξω σφικτήρα. Σε γενικές γραμμές, οι ειδικές αυτές εξετάσεις αφορούν την ύπαρξη πολλαπλών συριγγίων, υποτροπών και ασθενείς με νόσο Crohn.

Πώς θεραπεύεται το περιεδρικό συρίγγιο;

Το περιεδρικό συρίγγιο αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με τη χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται στις μέρες μας με laser, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο χειρουργός χαρτογραφεί το συρίγγιο. Δηλαδή, με ειδικά εργαλεία και με την έκχυση ειδικού χρωστικού υγρού γίνεται αναγνώριση όλης της πορείας του περιεδρικού συριγγίου και των διακλαδώσεών του (εάν υπάρχουν) και πραγματοποιείται η ευρεία διάνοιξη και αφαίρεσή του. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε να μην τραυματιστεί ο σφιγκτήρας του πρωκτού, διότι αυτό θα οδηγήσει σε ακράτεια αερίων και κοπράνων. Εάν το περιεδρικό συρίγγιο δεν διαπερνά το σφιγκτήρα, τότε γίνεται η πλήρης αφαίρεση του συριγγίου. Σε αντίθετη περίπτωση όμως (εάν το συρίγγιο διαπερνά το σφιγκτήρα), πραγματοποιείται διαφορετική διαδικασία. Το τμήμα του συριγγίου που δεν διαπερνά το σφιγκτήρα αφαιρείται ενώ στο τμήμα που περνά μέσα από τα σφιγκτήρα τοποθετείται είτε ειδικό βιολογικό υλικό (plug) είτε εξαχνώνεται με χρήση οπτικής ίνας laser. Το τμήμα του συριγγίου που διαπερνά το σφιγκτήρα, επουλώνεται χωρίς να επηρεαστεί ο σφιγκτήρας. Κάποιες φορές, στο τμήμα του συριγγίου που διαπερνά το σφιγκτήρα, τοποθετείται περίδεση (seton). Με αυτό τον τρόπο το περιεδρικό συρίγγιο αντιμετωπίζεται μακροπρόθεσμα, χωρίς πάλι να κινδυνεύει ο σφιγκτήρας. Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία ή επισκληρίδιο και η νοσηλεία δεν ξεπερνά τη μια ημέρα.